O NAMA

O NAMA

Garmond Graphic Sarajevo sa više od 26 godina iskustva!

Štamparija Garmond je osnovan 01. aprila 1992. godine. Sjedište je u Sarajevu, na Ilidži u ulici Željeznička 112.

Firma zapošljava 14 stalno uposlenih radnika a kadrovska struktura uposlenika pokriva sve stručne spreme, od niske do najviše kvalifikacije. Raspolažemo proizvodnim mašinama koji nam omogućuju realizaciju zaokružene tehnološke cjeline za proizvodnju raznih vrsta štampanih proizvoda.

Štamparija Garmond ima višegodišnje poslovne odnose sa svojim kupcima, zahvaljujući prvenstveno postignutoj kvaliteti proizvoda, rokovima isporuke i cijenama te brzini rješavanja dodatnih zahtjeva kupaca. Tako se uočava kontinuirani rast i usavršavanje ljudi, opreme i tehnoloških postupaka.

Nastojimo u budućnosti kombinirati upotrebu specijalnih vještina svojih ljudi i tehnologije i težiti proizvodnji i davanju usluga s najvišom razinom kvalitete. Nastojat ćemo zadovoljiti pojedinačni zahtjev za proizvodnjom u okviru naših tehničkih mogućnosti.

Poslovna politika i strateški ciljevi u bližoj budućnosti

Nastojat ćemo maksimalno zadovoljiti potrebe okoline tj. tržišta na kojem Garmond posluje. Naime, dobar poslovni rezultat svojevrsna je nagrada za dobro obavljen posao, a tu nagradu daju oni čije su potrebe našim nastojanjima zadovoljene.

Da bismo u tome uspjeli njihove kriterije nagrađivanja moramo usvojiti kao vlastite, dakle ustrajati u kvaliteti, rokovima, tržišno prihvatljivim cijenama kao i zadovoljenjem ostalih zahtjeva kupaca itd. Uz sve to potrebno je održavanje ili jačanje tržišne pozicije.

Udovoljavati osnovnim principima tržišnog poslovanja, poštivati kriterije uspješnosti poslovanja; takva nastojanja uvijek iznova nameću preispitivanje kako vlastitog stanja i mogućnosti tako i prilika u okruženju. U tom smislu uvijek ćemo raditi na poslovima koji će za cilj imati povećanje kapaciteta proizvodnje, kvalitete proizvoda, smanjenja troškova proizvodnje, podizanje ukupne organizacije poslovanja na višu razinu, uvođenje uvjerenja tj. certifikata o kvaliteti i dr.